Office Hours: Monday - Friday: 8 AM - 5 PM
Get a quote
(501) 767-8500

Privacybeleid

Impact Energy (wij of ons) hecht veel waarde aan jouw privacy.

Dit privacybeleid legt uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen of die jij aan ons toevertrouwt. Wanneer je onze website gebruikt of ons voorziet van jouw persoonsgegevens, ga je akkoord met dit privacybeleid.

Wij kunnen dit privacybeleid op ieder moment wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd in iedere nieuwe versie van dit privacybeleid. Door de website te blijven gebruiken, ga je akkoord met eventuele wijzigingen in dit privacybeleid.

De verwerkingsverantwoordelijke is Impact Energy B.V., Dassenlaar 8, 4854 GS Bavel.

 

Gegevens die wij kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over jou verzamelen en verwerken:

 

Gegevens die jij aan ons geeft

Je kunt ons voorzien van gegevens door middel van het invullen van formulieren op onze website of via correspondentie met ons over de telefoon, e-mail, chat of andere methoden.

Voorbeelden van persoonsgegevens die je aan ons geeft zijn:

 • Voornaam en/of achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Gegevens die wij verzamelen

Jouw bezoek en gebruik van deze website worden anoniem geregistreerd. Jouw IP-adres wordt echter gecontroleerd bij het invullen van formulieren ter voorkoming van spam.

 

Gegevens die wij ontvangen van andere bronnen

Momenteel ontvangen wij geen gegevens over jou van andere bronnen.

 

Hoe wij omgaan met jouw gegevens

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Vervulling van jouw verzoek:

De gegevens waar u ons van voorziet gebruiken wij om:

 • Jouw contactverzoek te verwerken
 • Afspraken te plannen en coördineren
 • Contact met jou op te nemen indien er veranderingen zijn die invloed hebben op een afspraak

Marketing:

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit gebruiken voor commerciële doeleinden, buiten onze directe communicatie met jou.

Verbetering van onze dienstverlening:

Wij gebruiken anonieme gebruiksgegevens om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Deze informatie gebruiken wij om:

 • de informatievoorziening te testen en te verbeteren
 • de website beter te beveiligen
 • onderhoudsmomenten in te plannen op momenten die het minst overlast zullen bezorgen
 • storingen te analyseren en op te lossen

 

Delen van jouw gegevens

Jouw gegevens worden in de regel nooit gedeeld met derden. In het geval van een storing kan het voorkomen dat wij derden tijdelijk toegang moeten verlenen tot onze systemen om de storing te verhelpen. In zulke gevallen, nemen wij iedere maatregel om de mate van toegang te beperken en het opslaan of verplaatsen van jouw gegevens te voorkomen.

 

Waar wij jouw gegevens opslaan

Wij zullen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om veilig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan.

Helaas is de overdracht van informatie over het internet nooit volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om jouw gegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat jouw gegevens veilig worden verzonden; elke overdracht van gegevens is op eigen risico. Zodra wij jouw gegevens hebben ontvangen, zullen wij stricte procedures hanteren om onbevoegde toegang tot jouw gegevens te voorkomen.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Wij kunnen geanonimiseerde contactopnamegegevens (datum en tijdstip) tot zeven (7) jaar bewaren voor administratieve doeleinden.

Wij bewaren vragen, klachten en jouw contactgegevens niet langer dan zes (6) maanden na het afhandelen van jouw verzoek of klacht, tenzij de aard van jouw vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden:

 • Analytics: Wij gebruiken cookies om jou te onderscheiden van andere bezoekers van onze website. Dit helpt ons om jou zo goed mogelijk te bedienen tijdens jouw bezoek aan onze website. Het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren.
 • Beveiliging: Wij gebruiken cookies om fraude of spam op te sporen.
 • Sociale Media: Sommige pagina's bevatten sociale media-cookies om bijvoorbeeld een pagina of nieuwsbericht te kunnen delen op dat sociale mediaplatform.

Wij bieden de mogelijkheid aan om alle non-essentiële cookies af te wijzen.

 

Gegevensverzameling door derden

Wij kunnen ook gebruik maken van web beacons van derden om de effectiviteit van onze website te analyseren. Deze derden kunnen de cookies van hun eigen web beacons instellen en inlezen. Op deze manier kunnen zij informatie over jou verzamelen. Je kunt je afmelden voor gegevensverzameling door deze derden via de volgende pagina's:

 

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou het recht om:

 • inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens
 • jouw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens
 • jouw persoonsgegevens te beperken
 • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of een derde.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en wij zullen ieder verzoek beoordelen conform de AVG. Wij zullen je zo spoedig mogelijk informeren over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Voor ieder verzoek kan een administratieve vergoeding van €25 worden gevraagd om de kosten te dekken voor het verstrekken van informatie.

 

Contact & Klachtenregeling

Heb je een vraag of een klacht? Je kunt via de onderstaande mogelijkheden contact met ons opnemen:

 • E-mail: info@impactenergy.nl
 • Telefoon: 06 – 27 189 170
 • Post: Dassenlaar 8, 4854 GS Bavel

Indien je na overleg of afhandeling niet tevreden bent over hoe wij uw verzoek hebben behandeld, kun je je richten tot de:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

088 – 180 5250

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Laatst bijgewerkt: 20 januari 2023

Impact Energy B.V.

KvK-nummer: 88758591

Adres

Brigidastraat 29
4854 CS Bavel
Nederland

Disclaimer?